YAŞAM 25.463 Görüntülenme 10.08.2018 14:33

Yeşil pasaport sahiplerinin hangi yakınları aynı hakka sahip olur?

Yeşil pasaport sahiplerinin hangi yakınları aynı hakka sahip olur? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Başpolis Gürsel Zamur, özel izinle Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı ve bakın neler anlattı...

Yeşil pasaport sahiplerinin hangi yakınları aynı hakka sahip olur? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak  görev yapan Başpolis Gürsel Zamur, özel izinle Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı ve bakın neler anlattı...

Hususi Damgalı Pasaportların kimlere ne şekilde verileceği 5682 sayılı pasaport kanunun 14/A maddesinde belirlenmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi  eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. 

(Değişik: 3/3/1993-3868/1 md. ve 06.12.2012-6360/31 md.) İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.  (Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

14.08.2014 tarih ve 29088 sayı ile yayımlanan Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde “Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesi ile Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen şartların tamamını taşıyanların hususi damgalı pasaport alması mümkün bulunmaktadır.

Sitene Ekle