SPONSORLUK 31.10.2018 09:35

PTT’nin e-defter hizmetinde, onay mercileri defterimi nasıl tasdik etmektedir?

E-defter, firmaların Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutması gereken defterleri elektronik ortama taşımaktadır. Defter oluşturulduktan sonra gerçek kişinin e-imza ile defteri imzalaması gerekmektedir.

E-defter, firmaların Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutması gereken defterleri elektronik ortama taşımaktadır. Defter oluşturulduktan sonra gerçek kişinin e-imza ile defteri imzalaması gerekmektedir. Tüzel kişi ise defteri mali mühür ile onaylamalıdır.

Bu aşamanın ardından e-defter beratı oluşturulur. Bu berat ise mükellef tarafından imzalanır veya mühürlenir. Onaylı berat Gelir İdaresi Başkanlığı Berat Başkanlığı’na gönderilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, beratı kendi mührüyle onaylar. Tüm bu uygulamalar elektronik ortamda gerçekleşmektedir.

Mükellef, e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratını yasal saklama süresince muhafaza eder. E-defterle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek veya hızlı teklif almak isteyenler www.e-ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilir.

Sitene Ekle
Etiketler