SPONSORLUK 580 Görüntülenme 30.07.2018 10:00

PTT’den kimler tebligat gönderebilir?

Hukuki işlemlerin muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüne tebligat adı verilmektedir.

Hukuki işlemlerin muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüne tebligat adı verilmektedir. Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merciler mahkeme ve icra daireleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kurumlar ile barolar ve noterlerdir. Bu merciler kanunların öngördüğü hallerde, tebligatı kendi memurları ile veya zabıta aracılığıylayaptırabilmektedirler.

Bunların dışında kalan hallerde tebligat, PTT posta görevlileri aracılığıyladağıtılmaktadır. Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merciler, PTT işyerlerinden kolaylıkla tebligat gönderimi talep edebilirler. Bunun için tebliğ evrakı, tevdi listesi ve tebligatın türünün PTT görevlisine bildirilmesi gerekmektedir.

Sitene Ekle
Etiketler