SPONSORLUK 7.874 Görüntülenme 17.09.2018 09:39

Organik Zeytinyağı nasıl üretilir?

GAP Eylem Planı kapsamına da GAP Organik Tarım Küme Projesi ile (kısaca GAP OTK), uygulama dönemi başlangıcı olan 2009 yılından bu yana organik sektörünün gelişimine büyük ölçüde katkı sağlanmıştır.

GAP Eylem Planı kapsamına da alınan ve T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından mali kaynak sağlanan GAP Organik Tarım Küme Projesi ile (kısaca GAP OTK), uygulama dönemi başlangıcı olan 2009 yılından bu yana organik sektörünün gelişimine büyük ölçüde katkı sağlanmıştır. Proje GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı teknik iş birliği ile uygulanmaktadır.

Proje Bileşenleri

Bileşen1:Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikâyelerinin Geliştirilmesi

1.1. Pilot uygulama havza ve ürünlerinin belirlenmesi

1.2. Pilot uygulama iş planlarının hazırlanması ve uygulanması

1.3. Tekrarlama ve ölçeklendirme modelinin geliştirilmesi ve uygulanması

Bileşen2: Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi

2.1. Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) iş modelinin belirlenmesi ve iş planının hazırlanması

2.2. İş planının uygulanması

2.3. GAP Organik Tarım Portalının oluşturulması 

Bileşen 3:  Aktörlerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi

3.1. Küme yönetişim yapısının kurulması

3.2. Çalışma gruplarının oluşturularak faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanması

İlgili proje çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ortak bir mali destek programı tasarımı gündeme gelmiştir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu, Karacadağ Bölgesel Kalkınma Ajanslarının işbirliği ve eşgüdümünde yürütülen 2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı Türkiye’de bir ilk olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Program kapsamında 9 ilde toplam 33 pilot proje desteklenmiştir. 2016 yılında Dicle Kalkınma Ajansı da programa dâhil edilmiştir.  

“GAP Organik Tarım Küme Projesi- Şanlıurfa'da Organik Zeytin Üretiyor, Geleceğe Umutla Bakıyorum 1 ve 2’’ pilot projeleri bu ortak Mali Destek Programları kapsamında desteklenmiştir. Harran Üniversitesi tarafından yürütülen bu proje kapsamında üretim, farkındalık, markalaşma, tanıtım, pazarlama ve araştırma gibi birçok faaliyet uygulanmıştır.

Proje ile çiftçilere verilen mesleki eğitim ve seminerler ile organik zeytin üretiminin uygulanabilirliği arttırılmış, tüketicinin de organik zeytinyağı üretimi ve kullanımı aşamasında bilinç uyandırılması gerçekleşmiştir. Üretilen zeytinyağlarının hem yurtiçinde hem de yurt dışında yollarla üretilmiş ve islenmiş olan ürünlere nazaran daha yüksek fiyatlara alıcı bulması sağlanmıştır.

Sitene Ekle