HUKUK 8.545 Görüntülenme 09.10.2018 12:00

Muhasebeciler işverenlerin cezalarından sorumlu mudur?

Muhasebeciler işverenlerin SGK cezalarından sorumlu mu? Sosyal güvenlik uzmanı Bünyamin Esen cevapla.tv'ye anlattı.

Muhasebeciler işverenlerin SGK cezalarından sorumlu mu? Sosyal güvenlik uzmanı Bünyamin Esen cevapla.tv'ye anlattı.

6728 sayılı torba yasa ile muhasebeciler ve mali müşavirler açısından önemli bir değişiklik yapıldı. Bundan böyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi olarak SGK'ya bildirilecek hizmetlerle ilgili usulsüzlük durumunda daha açık bir ifadeyle SGK'ya bildirilen hizmetlerin resmi defterlerde ve bunların dayanağı olan belgelerde bildirilmesi gerekenlerden farklı olması durumunda, muhasebeciler ve mali müşavirler de ortaya çıkabilecek idari para cezalarından ve prim farklarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak. 

Sitene Ekle