GAYRİMENKUL 4.142 Görüntülenme 14.11.2018 11:00

Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir?

Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir? Re/max Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir? Re/max Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Kiracı'nın Hakları; 

Kiracıların sahip oldukları haklar Borçlar Kanunu kapsamındaki Kira Sözleşmesi bölümünde yer alır. En önemli kiracı hakları arasında kontrat süresi dolmadan ev sahibinin kiracıyı evden çıkaramaması yer alır. Sözleşme bitiminden önce çıkarmak içinse en az bir ay önceden kiracıya ihbar verilmelidir. Aksi durumda kontrat otomatik olarak yenilenir ve sözleşme süresiz niteliği kazanır. Kiracı bulunduğu evi kısmen ya da tamamen bir başkasına kiraya verebilir. Bu durumda mutlaka ev sahibi ile görüşmesi ve ortak bir karara vermesi gerekir. Ayrıca kiracının yaptığı bu işlemin ev sahibine zarar verici nitelikte olmaması gerekir. Evde herhangi bir kusur oluşması durumunda, kiracı bu kusurun giderilmesini ev sahibinden isteyebilir. Eğer ev sahibi bu isteği yerine getirmezse kendi yaptığı masrafı kiradan düşebilir. Depozito almak konusunda ise kiracının sözleşme şartlarını yerine getirip eve zarar vermemiş olması gerekir. Aksi durumda verdiği zarar kadar olan tutar depozitodan kesilir veya depozitoyu geri alma konusunda kiracı hakkını kaybedebilir. Kiracı evi kiraladığı şekilde teslim etmek durumundadır, fakat zaman içerisinde kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskimelerden herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

Ev Sahipleri'nin Hakları;

Ev sahibi kiracıya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olması halinde, ihtarname çekme hakkına sahip olur. Örneğin kiracının aidatını ödememesi, komşuluk ilişkilerine önem vermemesi ve kira kontratında yazan herhangi bir maddeye riayet etmemesi gibi. Kiracı evi kendi zevkine, kendi ihtiyacına göre yaptığı tadilatlar, ev sahibi ödemek zorunda değildir. Bu ücretlerin kiracı tarafından karşılanması gerekmektedir. Ev sahibi, kanunda belirtilen haklı nedenlerden birinin doğması halinde kiracısına tahliyesi için dava açabilir. Ev sahibi, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlü bulunmaktadır. Ev sahibi kira tespit davası açabilir. Bunun için söz konusu evin değerinde bir artışın olması gerekmektedir. Dava, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslar doğrultusunda açılır.

Sitene Ekle