EKONOMİ 377 Görüntülenme 13.11.2018 14:39

Kira gelirleri nasıl hesaplanır?

Kira gelirleri nasıl hesaplanır? Kira gelirleri kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu toplam kiralar üzerinden hesaplanır. Cevapla Tv Uzmanı Mali Müşavir Özkan Taştan, Kira gelirleri hakkında açıklamalar yaptı

Kira gelirleri kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu toplam kiralar üzerinden hesaplanır. Bir takvim yılındaki toplam kira geliri maliye bakanlığının işyerleri ve meskenler için ayrı olarak açıkladığı istisna tutarını aşıyor ise gelirin oluştuğu dönemden sonraki yılın Mart ayında Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi ile vergi dairesine bildirilir.

Kira geliri beyannameleri 2012 yılında Maliye tarafından hazırlanan ve kullanılmaya başlanan Hazır Beyan sistemi ile internetten kolayca hazırlanıp gönderilebileceği gibi, kira geliri elde edenlerin ikametgâhının bulunduğu yerin Vergi Dairesine elden de verilebilmektedir.

Bir takvim yılında elde edilen kira gelirlerinden istisna ve indirilmeler düşüldükten sonra hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit halinde ödenebilmektedir.

Kira gelirleri tahsil esasına bağlanmıştır. Kira gelirinin vergilendirilmesi için kiranın nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Kira bedelinin nakit ( Türk lirası veya Döviz Olarak ) veya banka havalesi ile ödenmesi nakden tahsil esasını ifade eder. Alınan çek, senet bedelleri de nakden ödeme olarak sayılmaktadır.

Kira geliri elde eden mükelleflerin o yıla ait veya geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira tutarı, tahsil edildiği yılın hasılatı olarak sayılmaktadır. Örneğin; 2015,2016 ve 2017 yılına ait kira gelirinizi 2017 yılında toplu olarak tahsil ettiniz. Bu gelirin tamamını 2018 yılında 01-25 Mart tarihleri arasında verecek olduğunuz beyanname ile bildirmeniz gerekmekte.

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira gelirlerinde ise tahsilatın yapıldığı yıldaki tüm tutar beyan edilmeyecek, sadece ilgili yıla tekabül eden kısım bildirilecek. Buna da bir örnek vermek gerekirse; 2017 yılında hem o yılın hem de 2018 ve 2019 yılının kirasını peşin olarak tahsil ettiniz. 2018 yılında 01-25 Mart tarihleri arasında verecek olduğunuz beyannamede sadece 2017 yılına isabet eden kısım kadarının bildirimini yapacaksınız.

Sitene Ekle
Etiketler