HUKUK 11.932 Görüntülenme 25.08.2018 13:10

Genel haciz yoluyla takip nasıl başlatılır?

Genel haciz yoluyla takip nasıl başlatılır? Avukat Esra Baloğlu, Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı. Bakın icra ve haciz ile ilgili neler anlattı...

Genel haciz yoluyla takip nasıl başlatılır?  Avukat Esra Baloğlu, Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı. Bakın icra ve haciz ile ilgili neler anlattı...

Kaynağı ne olursa olsun her türlü para alacağı için genel haciz yoluyla takip yapılması mümkündür. Bu alacağın sözleşmeden, sebepsiz zenginleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanması, maddî veya manevi tazminat talebine ilişkin olması önemli değildir. Borcun kaynağı ve bir belgeye bağlı olması, özellikle takibe itiraz edilmesi ve itirazın hükümden düşürülmesi aşamasında önem taşımaktadır.

Genel haciz yolu ile takip sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüştür (İİK m. 42). Ancak para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa, bu durumda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilir (İİK m. 167-170b, 176a, 176b). Ayrıca, genel haciz yoluyla takip yapabilmek için alacağın rehinle de temin edilmemiş olması gerekir (İİK m. 45). Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı kural olarak genel haciz yoluyla takibe başvuramaz. Bu kural kısaca, önce rehine başvuru zorunluluğu şeklinde ifade edilmektedir. Ancak, rehin tutarı borcu ödemeye yetmezse genel haciz yoluyla takip yapılabilir.öngörülmüştür.Genel haciz yoluyla takip kural olarak, para ve teminat alacakları için belgeye bağlı alacak için de bu belgelere özgü takip yollarına değil, doğrudan genel haciz yoluyla takibe başvurulabilir.Rehinle temin edilmemiş olan bir para ya da teminat alacağı için, bu alacağın bir senede bağlanıp bağlanmadığına, kaynağına ve hukukî sebebine bakılmaksızın genel haciz yoluyla takip yoluna başvurulabilir. Genel haciz yoluyla takip genel bir takip yolu olduğundan para veya teminat alacağı olması (ve rehinle teminat altına alınmaması) şartıyla kambiyo senedine, ilâma, ilâm niteliğinde bir takip yapılmalıdır.

Sitene Ekle