HUKUK 22.275 Görüntülenme 26.10.2018 15:41

Gelen icraya itiraz edebilir miyiz?

Gelen icraya itiraz edebilir miyiz? Avukat Esra Baloğlu, Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı. Bakın icra ve haciz ile ilgili neler anlattı...

Gelen icraya itiraz edebilir miyiz? Avukat Esra Baloğlu, Cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı. Bakın icra ve haciz ile ilgili neler anlattı...

İlamsız icra takibine itiraz bir dilekçeyle yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir ve tutanağa bağlanabilir. Dilekçede kullanılması gereken belirli kalıplar bulunmamaktadır.

Borçlunun itirazı olduğunu beyan etmesi yahut borcunun tamamını veya bir kısmını inkar etmesi ilamsız icra takibine itiraz niteliğindedir. Zira borçlunun ifadesinden ilamsız icra takibine itiraz iradesinin anlaşılıyor olması aranmıştır. İtiraz dilekçesi şekle tabi değildir.

Borçlunun imzasını taşımayan itiraz dilekçelerinde yapılan itiraz doktrindeki bir görüş uyarınca geçerlidir. 

Sitene Ekle