SPONSORLUK 6.927 Görüntülenme 02.07.2018 14:01

GAP'ın kadınlara yönelik faaliyetleri nelerdir?

Programın Genel Amacı; Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi; STK, yerel yönetim ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sunum kapasitesinin arttırılması yoluyla Bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecine ivme kazandırmaktır.

Programın Genel Amacı; Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi; STK, yerel yönetim ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sunum kapasitesinin arttırılması yoluyla Bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecine ivme kazandırmaktır.

Bölge içindeki farklı sosyal grup ve katmanların kalkınma süreci ile bütünleşmelerini sağlamak,Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve yetkinliğinin arttırılması yoluyla sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak,Kamusal hizmetlere erişim düzeyini artırmak, STK’ların ve yerel yönetimlerin hizmet sunum kapasitesini arttırarak, kalkınma sürecinin destekleyici aktörleri olmalarını sağlamak,STK’ların, yerel yönetimlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının proje geliştirme ve yönetme kapasitesini arttırmak,Kurumsal kapasitenin artırılması için teknik yardım ve proje uygulamaları için mali destek sağlamaktır.

Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:  Hedef alınan kesimler kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ve çocuklar, STK’lar, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Etkileyeceği diğer taraflar ise Bölge halkıdır.

Sitene Ekle
Etiketler