SPONSORLUK 711 Görüntülenme 13.07.2017 15:32

E-tebligat ve E-yazışma ile güvenli iletişim

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), tebligatlar ve kurumlar arası yazışmalar söz konusu olduğunda da sıkça kullanılıyor.

Dijital iletişimin en güvenli yolu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), tebligatlar ve kurumlar arası yazışmalar söz konusu olduğunda da sıkça kullanılıyor. KEP yoluyla alıcılara iletilen elektronik tebligat (e-tebligat) ve elektronik yazışmanın (e-yazışma) içeriği hiçbir şekilde değiştirilemiyor. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılan değişiklikle “Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması”nın zorunlu hale getirildiğini de ekleyelim.E-tebligat, Tebligat Kanunu’nda belirlenen, tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanıyor. E-tebligat sistemine Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişiler üye olabiliyor. E-tebligat gönderimi; tebligatın iletilmesinin ardından doğrulama ve kontrol, gönderi kabul delili, e-imzalama, zarflama, zaman damgalama ve gönderim, alıcının e-tebligat hesabına teslimat, teslimat delili ve okuma ile okundu delili aşamalarından oluşuyor.E-yazışmanın alıcılara iletilmesi de KEP yoluyla gerçekleştiriliyor. E-yazışma, kurum ve kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla yapılan taahhütlü ve APS şeklindeki gönderilerin veya kurye vasıtasıyla yapılan resmî yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini ifade ediyor. E-yazışma kurumlar arası yazışmalarda meydana gelen gecikmeleri önlemesi, bürokrasiyi hızlandırması, vatandaşa sunulan hizmet kalitesini artırması, kağıt israfını önlemesi, farklı teknolojilerin tek platformda haberleşmesini sağlaması, güvenli elektronik belge iletimini gerçekleştirmesi, işletme maliyetini azaltması, işgücü tasarrufu sağlaması, taraflar arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde delil sayılabilmesi gibi özellikleri nedeniyle son derece önem arz ediyor.

Sitene Ekle