EV-DEKORASYON 5.628 Görüntülenme 24.02.2017 21:00

Doğalgaz aboneliğimi nasıl kapatabilirim?

Doğalgaz aboneliğimi nasıl kapatabilirim? diye sorduğumuz İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan cevapla.tv kameralarına bakın nasıl yanıt verdi.

Doğalgaz aboneliğimi nasıl kapatabilirim?  diye sorduğumuz İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan cevapla.tv kameralarına bakın nasıl yanıt verdi. 

GDAŞ doğal gaz dağıtımı ile uygulamalarını 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmektedir.

Doğal gaz hizmetinin hangi şartlarda durdurulacağı ile ilgili Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. Maddesi nde "Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

f) 63 üncü maddedeki hallerde,

g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir." hükmü yer alır.

Sitene Ekle