SPONSORLUK 02.07.2018 13:38

ÇATOM'un Suriyelilere yönelik faaliyetleri nelerdir?

2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye, “açık kapı politikası” uygulamıştır. 2011 yılında göreceli olarak çok yüksek olmayan rakamlarda Suriyeli, Türkiye’ye giriş yapmıştır

2012 yılında bu sayı 9.500 iken 2014 yılı Ocak ayında 1.115.551’e ulaşmıştır. Mart 2016 itibariyle Türkiye’de 281.943’ü kamp içi, 2.475.134’ü kamp dışı olmak üzere 2.747.946 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli yaşamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kamp dışında yaşayan Suriyeli sayısı 1.300.000’dir; bu sayının il bazında dağılımı sırasıyla Şanlıurfa 400.967, Gaziantep 325.067, Kilis 129.162, Mardin ise 97.719’dur. Suriyeli nüfusunun cinsiyet dağılımına bakıldığında % 50,8’inin erkek, 49.2’sinin ise kadın olduğu görülmektedir. Yaş dağılımına bakıldığında ise nüfusun % 20’si 0-4 yaş, 20.2’si 05-11 yaş, 14’ü 12-17 yaş, 42.3’ü 18-59 yaş, 3.6’sının ise 60 yaş ve üstünde bulunduğu görülmektedir. Nüfusun yaklaşık yarısı 12 yaş altı çocuktan, kadın ve çocuk oranı ise Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yaklaşık % 75’i oluşmaktadır.

Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Suriyeli nüfusunun yoğunluğu eğitim, sağlık gibi temel hizmetler, kentsel alt yapı, yerel işgücü piyasası, belediye hizmetleri ve diğer kamusal hizmetler üzerinde baskı oluşturmuştur. Türk vatandaşları ve Suriyeli vatandaşların bahse konu hizmetlerden yeterli düzeyde faydalanması ve uyum içinde yaşayacakları ortamın oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu gerekçe temelinde, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” hazırlanmıştır.

Planın amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında kapsayıcı Erken Çocukluk Gelişimine yönelik yaz anaokulları ve ev temelli eğitimler yapılmaktadır.

Yaz anaokulları kpasamında okul öncesi eğiitm çağında olan çocuklara yönelik hızlandırılmış 10 haftalık, Türkçe ve Arapça çift dilli eğitim programı gerçekleştirilmektedir. GAP illerinin tamamı ve Hatay’da gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında yaz anaokullarına devam eden çocuklara beslenme desteği sağlanmakta; çocuklara genel sağlık taramasından geçirilmkete; ilkokula kayıtları yapılmakta ve okula başlama seti (çanta, kırtasiye vb) verilmektedir. Uygulamanın etki değerlendirilmesi yapılmış ve olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Ev temelli eğitimler kapsamında ise 03-06 yaş grubu olan Suriyeli annelere ve çocujlarına yönelik evde eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin tamamı Arapça bilen çocuk gelişimi alanında mezun öğretmenler tarafından gerçekleştirilmketdir. Her iki çalışma kapsamında ulaşılan çocuk ve anne sayısı 15 binin üzerindedir.

Sitene Ekle
Etiketler