Sosyal Güvenlik Uzmanı
Bünyamin Esen
Sosyal Güvenlik Uzmanı
1 Program 34 Cevap 360,098 İzlenme

Bünyamin Esen 25 Mayıs 1979 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. İlköğrenimini Kırklareli Ahmet Mithat İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Kırklareli Anadolu Lisesi'nde İngilizce ve Almanca eğitim alarak tamamladı.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

2003- 2007 yılları arasında özel sektörde bilişim alanında çalıştı ve işletmecilik yaptı.

2007 yılında kamu hizmetine başladı. 2007-2008 yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

2008 yılında SGK tarafından açılan yarışma sınavını kazanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yetkili denetim elemanı olarak intisap etti. 2011 yılında yeterlik sınavını vererek Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak atandı.

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa Birliği projeleri ile ilgilendi, Proje Süreç Yönetimi Eğitmenlerin Eğitimi Sertifikası aldı. 2012 Ocak-Eylül döneminde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nde AB, ulusal ajans ve kalkınma yardımları ile hibeleri üzerine çalışmalar yaptı.

İstanbul Adliyesi'nde "iş ve sosyal güvenlik hukuku" alanlarında adli bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından verilmekte olan 2012-2013 eğitim yılı Jean Monnet bursunu kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimini London School of Economics and Political Science'ta MSc Social Policy (European and Comparative Social Policy) bölümünde "Managing the Welfare Reform in the Case of Turkey: Europeanisation Without The EU Anchor: A Comparative Analysis of Social Security Reform of Turkey between 2006 to 2012" başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Halen akademik çalışmalarını Doktora öğrencisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde sürdürmektedir. Özellikle Türkiye'nin yakın tarihindeki sosyal politikaları, sosyal güvenlik ve iş  hukuku uygulamaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencisidir.

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanlarında Yaklaşım, Mali Çözüm, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Süryay Diyalog, Müşavir, Güncel Mevzuat, Terazi Hukuk, ASMMMO Bülten, Lebib Yalkın, MESS Mercek, Eczacı gibi çeşitli hakemli dergilerde ve sektörel yayınlarda makaleleri yayınlanmaktadır.

İngilizce yayınlanan Daily Sabah gazetesinde sosyal politika üzerine düzenli yazıları yayınlanmaktadır. Son iki yıldır İnternethaber.com web sitesinde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve kamu hukuku üzerine düzenli yazılar yazmaktadır. Calismarehberi.com, memurlar.net gibi web sitelerinde yazıları yayınlanmıştır. Eczacı Dergisi'nde sosyal güvenlik, ilaç ve sağlık politikaları üzerinde düzenli makaleleri yayınlanmaktadır.

Çeşitli dergiler ve web sitelerinde güncel, sosyo-politik, edebi yazılar; sinemadefteri.com fanzininde sinema eleştirileri yazmıştır. Sinema tarihi, modern sanat, antropoloji, kentleşme, modernizm, küreselleşme, alternatif hareketler gibi alanlarında yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Halen Sinematek ve Film Arası dergilerinde sinema ve görsel sanatlar eleştirileri yazmaktadır.

Sertifikalar:

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası- Milli Eğitim Bakanlığı- 2006
EU BASIC English Certificate (AB Uzmanlığı- İngilizce Sertifikası) - İstanbul Valiliği/ Friedrich Naumann Vakfı - 2009-2010
Proje Süreç Yönetimi Eğitmenlerin Eğitimi Sertifikası - İstanbul Ticaret Üniversitesi/ İstanbul Valiliği - 2011
İSGİP Projesi İş Güvenliğinde Sosyal Tarafların Eğitimi Katılım Sertifikası- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - 2011
İstanbul Valiliği Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul'da Şekilleniyor (AFİŞ) Projesi Ankara AB Kurumsal Ziyareti Katılım Sertifikası- 2011
İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları Sertifikası - İstanbul Valiliği/ Friedrich Naumann Vakfı - 2010-2011
İstanbul Kalkınma Ajansı - Ajans Hibe Yardımları Eğitimi ve Project Cycle Management Eğitimi Sertifikası - 2012
KOSGEB - Enterprise Europe Network - AB Mevzuatında Gümrük Mevzuatı Uygulamaları ve Dahilde İşleme Rejimi Eğitimi Katılım Sertifikası - 26.03.2012

SoR-176: ISO 22000/ HACCP Education - Certification of Participate / Strengthening The Quality Infrastructure in Turkey Project- 16-17.04.2012

Daha fazla göster
Daha az göster